0


Ważne informacje o gminie Großschönau

W menu po lewej stronie w serwisie dla obywateli znajdują się ważne i dalsze informacje.

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, skorzystaj z formularza kontaktowego. Jesteśmy wdzięczni za wasze uwagi.

Urząd gminy

Urząd gminy Großschönau
Hauptstr. 54
02779 Großschönau

Telefon: +49 35841 3100 (Zentrale)
Aby uzyskać bezpośrednie połączenie telefoniczne poszczególnych pracowników, zobacz strukturę administracji
Fax: 035841 31050

Wysyłając wiadomość e-mail możesz skontaktować się z kierownikiem działu lub obszaru tematycznego, a także z poszczególnymi pracownikami pod adresem: nazwisko@grossschoenau.de, a także z administracją w ogólności pod adresem: info@grossschoenau.de.

Nasze godziny pracy

Wtorek
 
09.00 - 12.00 godz. oraz 14.00 - 18.00 godz.
Czwartek
 
09.00 - 12.00 godz. oraz 14.00 - 17.00 godz.
Piątek
 
10.00 - 12.00 godz. z wyjątkiem administracji ds. budownictwa

Więcej informacji na temat innych instytucji, takich jak muzea, szkoły, przedszkola itp., można znaleźć w zakładce „Ważne adresy” lub w menu Turystyki.

Wspólnota administracyjna

Gmina Großschönau tworzy wspólnotę administracyjną z gminą Hainewalde. Gmina Großschönau jest gminą wypełniającą zadania administracyjne, to oznacza że administracja gminy Großschönau wykonuje zadania administracyjne na rzecz gminy Hainewalde.

Biuletyn lokalny dla wspólnoty administracyjnej gmin Großschönau i Hainewalde

Oficjalne - tzn. publiczne - ogłoszenia gmin Großschönau i Hainewalde są publikowane w biuletynie lokalnym dla wspólnoty administracyjnej gmin Großschönau i Hainewalde. Jest on publikowany co miesiąc i można go otrzymać w urzędzie gminy, w punkcie informacji turystycznej Großschönau/­Waltersdorfw dzielnicy Waltersdorf, jak również u lokalnych sprzedawców. Oprócz części oficjalnej, biuletyn lokalny zawiera również miesięczny kalendarz wydarzeń i wiele innych ciekawych informacji z życia społeczności i stowarzyszeń.

Przedstawiciel osób niepełnosprawnych

Podczas publicznego posiedzenia w czerwcu 2009 r. rada gminy Großschönau mianowała panią Andreę Meffert na przedstawiciela osób niepełnosprawnych w gminie Großschönau. Pani Meffert pracuje na bazie wolontariatu i zwykle w każdy trzeci wtorek miesiąca przyjmuje osoby zainteresowane od 16:00 do 18:00 godz. na parterze urzędu gminy Großschönau, Hauptstr. 54 w pokoju 3a. Konkretne terminy są publikowane w biuletynie lokalnym wspólnoty administracyjnej.

Komisja arbitrażowa - sędzia pokoju

Gmina Großschönau utworzyła wspólny okręg arbitrażowy (organ pozasądowego rozstrzygania sporów prawnych) z gminą Hainewalde. Z Honorowym Sędzią Pokoju, panem Ralphem Räderem, można kontaktować się za pośrednictwem urzędu gminy Großschönau lub bezpośrednio pod numerem telefonu +49 170 6320090 od godziny 17:00. Sędzia pokoju zwykle prowadzi konsultacje w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 18. 00 do 19. 00, w sali konferencyjnej w urzędzie gminy, Hauptstr. 54. Konkretne terminy są publikowane w biuletynie lokalnym wspólnoty administracyjnej.