0


Hornolužické podstávkové domy

Podstávkové domy v Großschönau

Uprostřed Evropy je kus země, který stále vděčí za svůj nezaměnitelný charakter architektuře: postávkovým domům. Nikde jinde v Evropě nebyla taková hustota lidové architektury zachována. Odhaduje se, že stále existuje 19 000 těchto budov široko daleko i za hranicemi. Protože tato krajina se náchází v hraničním trojúhelníku Německa, Polska a České republiky, z Horní Lužice a Saského Švýcarska až po Dolního Slezsko a Severní Čechy.
Domy láskyplně zrekonstruované a udržované svými majiteli odráží hrdost majitelů a jejich pohostinnost. Mnoho podstávkových domů dovedně kombinuje svou originalitu s moderním komfortem bydlení.
Největším nedotčeným souborem této architektury je obec Großschönau s více než 660 podstávkovými domy. Dominantně utvářejí tvář obce.
Charakteristickými znaky podstávkového domu jsou podstávka, nosný trám obklopující podstávku a hrázděné horní patro dvoupatrových podstávkových domů. Nosný trám se skládá ze sloupů, šikmých pásků nebo záporek (zápor) a vodorovných rozpěr nebo ližin resp. prahů.
Podstávkové domy jsou nejen zajímavé jako typ domu, ale také tím, že nabízely práci a chléb místním tesařům, kamenářům, kovářům a pokrývačům. O vysoké úrovni řemeslnosti svědčí profilované sloupy, dekorace na deskách a hranách, symboly jako jsou slunce nebo blesky v štítu, ozdobné rámy oken a také volské oči a štiky s uměleckou řezbou, pozoruhodné dveřní zárubně z místího pískovce, kované mříže na oknech domů a různé břidlicové ozdoby z té doby.
Rozmanitost tvarů podstávkových domů sahá od malých zemědělských usedlostí po statky a tkalcovské domy až po domy faktorů. Franští osadníci, kteří se usadili v Horní Lužici a našli roubená obydlí zde žijících slovanů, si s sebou přinesli znalost stavby hrázděných domů. Nárůst populace, rozvoj řemesla a rostoucí potřeba skladovacích prostor vyžadovaly rozšíření světnic, což je u srubu možné jen v omezené míře.
Stavba spodstávkových domů začala kolem roku 1400 a skončila v první polovině 19. století, kdy tuto stavbu nahradily domy kamenné. Systém vznikl zřejmě v reakci na rozjíždění roubení, které hůře odolává svislému tlaku konstrukcí nad ním. V Großschönau najdete největší propojený soubor podskávkových domů. Můžete objevovat mnoho malebných výhledů na řeky Mandavu a Lužničky

Regionální trasa „ Hornolužická cesta podstávkových domů“

Die "Oberlausitzer Umgebindehausstraße", „Hornolužická cesta podstávkových domů“, která vede jako kruhová trasa přes obce Großschönau, Mittelherwigsdorf, Oderwitz, Kottmar a města Ochranov (Herrnhut), Ebersbach-Neugersdorf a Seifhennersdorf, se v roce 2015 připojila k „AG Deutsche Fachwerkstraße“ jako sedmá regionální trasa.
Základní myšlenkou projektu v Horní Lužici je zaměřit marketing regionu na okolní oblast, protože je ve srovnání s jinými regiony a kulturní krajinou jednoznačně jedinečným místem. V naší relativně malé oblasti v Horní Lužici je stále kolem 6 500 podstávkových domů. Trase je zařazena do mnoha průvodců a publikací. To umožňuje sdružovat a nabízet stávající gastronomická, turistická a kulturní zařízení, která jsou napojena na okolí. Jako partnerovi projektu bylo poskytnuto technické podpora a turstické značení při vzniku trasy „ Hornolužická cesta podstávkových domů“ a marketingová podpora.

Realizace „Oberlausitzer Gemeinindehausstraße“ bude nějakou dobu trvat. Prvním krokem je kompilace a publikování celé trasy na mapě. Zúčastněná města a obce v současné době také pracují na plánování nezbytného značení a návrhu trasy.