0Naše obec

Historie obce

Großschönau byla vybudován ve 12. století franskými osadníky jako údolní lanová ves a byla prvně písemně zmíněna v roce 1352 . Vesnice se v průběhu staletí rozrůstala podél řek Mandava a Lužnička.
Četné podstávkové domy, které se objevily v průběhu času, dokreslují dodnes malebné okolí. Od roku 1587 po více než 250 let měla město Žitava obec Großschönau v zástavě. Na severním svahu kopce Buchberg, který je součástí dnešní městké části Waltersdorf, se kolem roku 1200 př.n.l. odléval bronz.
Založení "lesní lanové vsi", neboli údolní lanové vsi se datuje okolo roku 1300 nl. zemědělci a uhlíři z Durynska a z Frank, kteří se stali prvními osadníky. Waltersdorf byl poprvé zmíněn v záznamech v roce 1367. Dne 15. prosince 1419 koupilo Waltersdorf město Žitava od Nicolause Warnsdorfa. Vývoj obou sousedících lanových vsí je v mnoha ohledech podobný.
Großschönau se stala světově proslulou svojí výrobou damaškového a froté textilu a stala se důležitým textilním sídlem. V roce 1666 rada města Žitavy vyslala dva místní tkalce, bratry Friedricha a Christopha Langovi do Holandska, aby se tam naučit umění tkaní damašků a předení lnu.
Už několik desetiletí poté se stal großschönavský lněný damašek znamý i za hranicemi. Panská sídla po celé Evropě využívaly ubrusy a prostírání vyrobené v naší obci. V Německu neexistuje jiné místo, kde by se skutečný damašek tkal stejně a tak dlouho jako v Großschönau. V roce1834
žakárová technika stále více nahrazuje propracovanavou místní techniku damaškového tkaní. V roce 1856 výrobce Carl Heinrich Schiffner z Großschönau začíná provozovat první tkalcovský stav v Německu.
Od té doby se Großschönau vyvinula v průmyslovou obec s prosperujícími tkalcovnami, jako je Lieske & Häbler, Richter & Goldberg a C.G.Hänsch. V naší obci se nacházelo ještě několik význačných výrobních oborů, jako výroba doutníků a zpracování zlata. Dnešní podniky Frottana Textil GmbH a DAMINO GmbH navazují na úspěšně vybudovaný textilní průmysl.Také v městské části Waltersdorf se rozvíjí předení lnu jakožto důležitý obor. Kolem roku 1750 pracuje ve svých podstávkových domech 500 tkalců na 300 tkalcovských stavech. Od roku 1500 až do roku 1913 byl ve Waltersdorfu kromě předení lnu především také těžen pískovec. Lidé jej použivali jako stavební materiál, k výrobě domácích potřeb, zahradní lavičky, náhrobky a dekorativní zárubně dveří, které jsou stále zachovány v nejrůznějších podobách a lze je obdivovat dodnes.

Zatímco Großschönau se stal důležitou textilní obcí postupně se specializující na textilní průmysl, v roce 1881 přišli do Waltersdorfu první „letní návštěvníci“. Obyvatelé upravili pokoje pro hosty, získali tím vedlejsí přijem a vzníkají tak nové restaurace. Waltersdorf se stal letoviskem a také si udělal jméno jako středisko zimních sportů. Roku 1930 byl postaven první skokanský můstek, který byl zbořen v roce 1972. V roce 1964 byl na Luži vytvořen slalomový svah. V roce 1969 byl přidán první lyžařský vlek a v roce 2004 zasněžovací systém. Po roce 1989/­90 se stal Waltersdorf oblíbeným výchozím bodem pro turistiku v Horní Lužici. Od roku 2005 je Waltersdorf "státem uznávané letovisko".

Großschönau a Waltersdorf se svými přidruženými obcemi Herrenwalde a Saalendorf tvoří od roku 2003 jeden správní celek. Timto obec nezískala pouze počet obyvatel a rozlohu. Spíše se tím změnilo pro své obyvatele a návštěvníky v přitažlivé místo s vyspělou infrastukturou a průmyslovou kulturou. Rozmanité turistické cíle v idylickém okolí Waltersdorfu, které nepochybně platí za jedno z nejkrásnějších letovisek v přírodním parku Žitavské hory, přispívají k atraktivitě obce. Luž v nadmořské výšce 793 m n.m. vás zve k výšlapu na nejvyšší vrchol Žitavských hor. Připojením České republiky a Polska k EU je naše obec v centru Evropské unie a je ideálním výchozím bodem pro objevování vyletů v trojzemí.

Návštěvníci textilní obce Großschönau se mohou různými způsoby dozvědět historii textilního průmyslu, který toto místo působivě utvářel. V roce 2009 se obec Großschönau úspěšně ucházela o pilotní projekt „Saské tématické vesnice“, výběrové řízení vypsal saský Státní úřad pro zemědělství, životní prostředí a geologii. Ve obci by měl být realizován pilotní projekt „Zkušenosti textilu - včera i dnes“. V této souvislosti byla vytvořena textilní stezka, která ilustruje tuto bohatou historii místním obyvatelům a návštěvníkům.

Návštěvníci Německého muzea damašku a froté si mohou prohlédnout speciální tkalcovské stroje, jak se měnily postupem času.Kronika

Erb Großschönau

Hradba ve spodní části je převzata z budišínského erbu a označuje připojení k Horní Lužici. Nad hradbou se zvedá stylizované znázornění Luže. Se svými 793 metry je to nejvyšší vrchol Žitavských hor. Městská část Waltersdorf se nachází přímo na úpatí Luže. Dva zkřížené člunky symbolizují tkalcovský stav, který je typický pro Grossschönavský obor průmyslu.

Lage der Gemeinde Großschönau

Poloha obce:
Großschönau se nachází v údolí Mandavy na jihovýchodě Saska a v trojzemí s Českou republikou /­ Polskem. Městská část Waltersdorf je státem uznávané letovisko na úpatí Luže, nejvyšší hory přírodního parku Žitavské hory.Obec leží asi 12 km od Žitavy a asi 45 km od Budišína. Ve spolku obcí Großschönau-Hainewalde zastává obec Großschönau hlavní administrativní funkci.

Dostupnost obce:

Průměrná doba jízdy autem z Großschönau je:
- k dálnici A4 cca 40min
- do Budišína cca 50min
- do Drážďan (hl. vlakové nádraží) cca 90min
- na mezinárodní letiště v Drážďanech cca 80min
V Großschönau je železniční doprava vedoucí přes přeshraniční trasu Rybniště (CZ) /­ Seifhennersdorf - Varnsdorf (CZ) - Žitava - Liberec (CZ). Trilex obsluhuje stanici Großschönau v pravidelném taktu. Čtyři regionální autobusové linky navíc nabízejí spojení bez přestupu s městy a obcemi v okruhu asi 20 km.

Důležité adresy


Čísla a fakta

Městská část
 
Erholungsort Waltersdorf
počet obyvatel
 
5.489 – stav k 31.12.2017
rozloha
 
2.387 ha (23,87 km²)
nejvyšší bod
 
793m n.m. (Luž)
nejnižší bod
 
297m n.m. (místo, kde se Mandava vlévá do Hainewalde )

Quartierübersicht

Sie benötigen eine Unterkunft?
Besuchen Sie doch unsere Partnerseite zittauergebirge-ferien.de:
Gastgeber in Großschönau
Gastgeber in Waltersdorf
Gastgeber in Hainewalde

Naturpark Zittauer Gebirge