0


Kostely v Großschönau a letovisku Waltersdorf

vangelicko-luteránský kostel v Großschönau

Druhý největší vesnický kostel v Sasku se nachází v Großschönau.
Díky třem galeriím bylo na začátku 18. století vzniklo 2 000 míst k sezení, dnes je v důsledku renovací stále kolem 1 100 míst.
Nejstarší část kostela, křtitelnice, je postavena z pískovce a pochází z roku 1570. Je to jediné umělecké dílo z předchozího kostela, které se dochovalo a dodnes se používá. V roce 1766 navrhl malíř obrazů David Christian Berndt dolní galerii s monochromní malbou zvanou grisaille. Největším pokladem kostela je oltář „Kristovo vzkříšení“ vytvořený místním umělcem Johannem Eliasem Zeißigem, zvaným Schenau. Když v roce 1787 daroval oltářní obraz svému rodnému městu, byl v té době rektorem Drážďanské umělecké akademie a ředitelem Porcelánové malířské školy v Míšni.

Kontakt:
Farnost Großschönau-Waltersdorf
Hauptstr. 55
02779 Großschönau
Telefon: +49 35841 35776
Internet

Otevírací doba: Od června do října je kostel Großschönau otevřen pro návštěvníky od úterý do soboty od 10:00 do 12:00.

Veřejné prohlídky: V rámci místních prohlídek v Großschönau, které se konají od května do října, je také navštíven tento kosten, přesný termín naleznete v kalendáři událostí.
Pro skupiny nabízíme prohlídky s průvodcem po dohodě: Varhaník Michael Tittmann telefon: +49 35841 35776 nebo turistické informační centrum telefon: +49 35841 2146

Evangelicko-luteránský kostel ve Waltersdorfu

Kostel ve centru Waltersdorfu byl postaven jako dřevěný kostel již v roce 1366.
Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel již tento kostel nepostačoval a po různých přestavbách byl položen základní kámen současného kostela v roce 1713. V letech 1726 - 1729 byla postavena věž kostela s výškou 42 m.
Během bohoslužeb a koncertů jsou stále slyšet slavné varhany od Johanna Gottlieba Tamitiuse z roku 1766. Žitavský varhanář byl studentem Silbermanna.
Galerie obrazů v monochromní malbě z doby rozkvětu damaškového tkaní byly zachovány. Oltář pochází z roku 1700, oltářní obraz z roku 1892.

Kontakt:
Farnost Großschönau-Waltersdorf
Hauptstr. 55
02779 Großschönau
Telefon: +49 35841 35776
Internet

Otevírací doba: Kostel ve Waltersdorfu je návštěvníkům otevřen po celý rok. Klíč ke kostelu je k dispozici v turistickém informačním centru (naproti kostelu) během jeho otevírací doby, nejpozději však půl hodiny před uzavřením.

Veřejné prohlídky: Od června do října se každou středu v 10:00 hodin koná prohlídka kostela a varhan od Johanna Gottlieba Tamitiuse
Pro skupiny nabízíme prohlídky s průvodcem po dohodě: Varhaník Michael Tittmann telefon: +49 35841 35776 nebo turistické informační centrum telefon: +49 35841 2146